Agentura Sezemská

Zákon rezonance – osobní transformace

Zákon rezonance je, že vše ve vesmíru spolu navzájem komunikuje prostřednictvím kmitání. Všechny věci, živočichové, všechny orgány a buňky našeho těla včetně hmoty a flory mají vlastní kmitání. Některé kmitají na stejném kmitočtu, jiné kmitají různou frekvencí. Takzvaná „negativní“ vibrační energie, kterou neseme v sobě, může rozkmitat oblasti, které nemáme rádi, nebo můžeme přitáhnout do našeho života nepříjemné, či zdrcující události. Proto je pro nás důležité, abychom věděli, v jaké vibraci se nacházíme a jaké rezonanční pole vědomě nebo nevědomě vytváříme.

Nejmocnějším symbolem lásky a zároveň sídlem naších pocitů je SRDCE. Elektromagnetická pole vysílána naším srdcem komunikují s orgány našeho těla. Mozek nejedná samostatně, ale na základě signálů našeho srdce. Tedy je to naše srdce, kdo uděluje veškeré pokyny. V našich emocích jsou obsaženy veškeré informace, kterými srdce sděluje mozku a tělesným orgánům, co naše tělo v daném okamžiku potřebuje. Elektromagnetické pole je také tvořeno silou našich přesvědčení, ve které pevně věříme a podle kterých se tím pádem vyvíjí náš život. Čili naše srdce přeměňuje veškerá naše přesvědčení a pocity na elektromagnetické kmitání a vlny.

V našem životě se může SKUTEČNĚ splnit jen to, ČEMU VĚŘÍME Z CELÉHO SRDCE, tím, že posílíme-li naše přesvědčení silou emoce, bude vysílaná emoce nesrovnatelně větší.

SRDCEM můžeme změnit svět. 

Lidské pocity ovlivňují formu DNA, které komunikuje se svým okolím – čili silou myšlenek můžeme ovlivnit své cíle.

Dnes už víme, že minulost, současnost i budoucnost se odehrává právě TEĎ! Naše přítomnost se rozvíjí z nabídkových vln, které jsme vyslali v minulosti a zároveň je vysíláme i do budoucnosti. Námi vysílané nabídkové vlny hledají stejně kmitající odražené vlny z budoucnosti, aby vytvořily vysokou pravděpodobnost realizace události.
Když si něco přejeme, není to nic jiného, než že si přitáhneme jednu z těchto mnoha možností do našeho života. Když si přejeme, vysíláme nabídkovou vlnu. Tato  vlna komunikuje s vlnou odraženou   a pokud si vytvoříme pravděpodobnost realizace události, máme největší šanci, že se naše přání splní.

Prostřednictvím energie našeho srdce, naší DNA a energie našeho mozku reprezentované silou našich myšlenek vysíláme neustále – ať chceme či nechceme – navenek impulzy, které se setkávají s energií jiných lidí. Pokud se jejich energie nacházejí ve stejném rezonančním poli – rezonují s námi, čili jsme přirozeně vzájemně přitahováni. Pokud nerezonujeme, tak nás nerezonující energie nechává nedotčenou. Pokud změníme vzorec našeho myšlení, našich starých přesvědčení a mínění o nás samých, nebudou už lidé, události, kteří s námi doposud v tomto negativním poli rezonovali, schopni s námi dále reagovat, což znamená, že zmizí z našeho života.

Obklopme se lidmi, kteří nás motivují!

Pokud Vás zaujala slova výše napsaná  od Pierre Franckha a chcete ve svém „světě“ najít cestu naplnění všech přání a převzít kontrolu nad svým osudem, nabízené semináře jsou určeny právě Vám.

Semináře se konají každou středu od 20. 6. 2012  – od 16,00 hodin v Agentuře Sezemská v Krabčicích. Objednat se můžete na tel. 603 88 4672.

Těším se na setkání s Vámi, s láskou Iri