Agentura Sezemská

Terapie Odpuštění a lásky

obrázek

je kombinací více technik:

  • Kineziologie One Brain
  • Reinkarnace
  • Karma
  • Regrese
  • Naladění se na hojnost lásky, peněz, bohatství, práci bez námahy...
  • Práce na sobě
  • Práce s časem
  • Budování Domácího krbu
  • Nezbytná je Emaptie

Tělo se může samo léčit jen potud, pokud mu to my sami DOVOLÍME. Jestliže pacient nevěří v možné uzdravení, ke zlepšení nedojde. "Víra tvá tě uzdraví" zůstává nadále pravdou.

Při terapii lze použít několik možností jak pěstovat víru a naladit se třeba na hojnost, lásku, práci bez námahy apod. jak pro sebe, tak pro klienta.

Co je kineziologie, čím se zabývá

Tradiční kineziologie se týká studia svalů a pohybů těla. Její základy položil v šedesátých letech minulého století americký chiropraktik dr. Goodhearth. Tato metoda byla později rozpracována a vzniklo několik odvětví, která se nazývá "One brain" - "Jednotný mozek". Jeho název zároveň vystihuje i cíl metody, kterým je ideální spolupráce obou mozkových hemisfér.

Levá mozková hemisféra je sídlem logického myšlení, verbálního projevu, analýzy, detailů, přežití. Řídí pravou stranu těla.

Pravá mozková hemisféra je sídlem tvořivosti, uměleckých schopností - hudba, výtvarné schopnosti, syntézy, vnímá podněty jako celek. Řídí levou stranu našeho těla.

Abychom mohli podávat dobrý výkon, cítit se dobře, potřebujeme, aby zprávy mohly volně putovat z každé hemisféry do opačné poloviny těla a zároveň, aby probíhala komunikace mezi hemisférami navzájem. Někdy se stává, že emoční stres z minulosti zablokuje tyto komunikační dráhy a výsledkem může být, že si dítě, nebo dospělý, plete pravou a levou ruku, má horší koordinace pohybů, špatně čte, píše apod.

Např. dislexie je stresem zablokované centrum čtení v mozku. Přesto, že centrum v mozku má dítě v pořádku, emocionální blok zaslepil dráhu a dítě není schopno jej používat.

Cílem One brain je uvolnit tyto blokády a umožnit komunikaci mezi hemisférami a tělem, tedy integrovat - sjednotit mozek, abychom co nejvíce mohli využívat celý jeho potenciál.Použité výrazy:

Kineziologie One Brain je použítý svalový test,

Reinkarnace je použitá práce s minulými životy, dále je velmi účinné odpoutání od rodičů, posílání lásky do minulosti či situací,

Karma nám zase ukazuje souhrn příčin a následků, které se projevují ze života do života,

Regrese jak tyto příčiny a následky zpracovat v pozitivní vklad,

Empatie - vcítění se do pocitů druhých.


Jak jsem pochopila, že scénář života si píšu sama.


Termíny a ceny seminářů


Objednávka seminářů - Terapie Odpuštění a lásky* povinné údaje k vyplnění