Agentura Sezemská

Kdo jsem?

Chtěla bych vám říci něco o sobě.

K duchovní činnosti jsem se dostala pomalými krůčky. Už jako malé dítě jsem věřila, že existuje něco, co nás dokáže ochraňovat, povznášet a vyvádět z temnoty na Boží světlo. Ale doba mi neumožňovala si své pocity a tušení nijak ověřit. Na mé cestě mě vedla z části zvědavost, ale především touha poznávat nové věci.

Každý člověk zná sám sebe nejlépe jaký je. A já jsem věděla, že duchovní práce je nejenom mým koníčkem, ale že se stala i cílem a smyslem mého života. Cítila jsem, že mám na sobě masku, do které jsem se schovala před ostatním světem i sama před sebou. A že je potřeba tuto masku konečně odhodit. Být sama sebou. Nežít životy ostatních, ale svůj vlastní život. Přestat být hercem a nežít tak, jak mě chce vidět mé okolí. Najít v sobě znovu to, co bylo násilně potlačeno. Najít v sobě své pravé JÁ. Svojí masku se mi konečně podařilo sundat při své první meditaci. Byl to osvobozující a povznášející pocit.

V roce 1981 jsem začala pracovat ve zdravotnictví. Vždy jsem cítila, že mým úkolem je pomáhat lidem. Ovšem nejdůležitější bylo, nejdříve pomoci sama sobě. "Hledáš - li pomocnou ruku, pak jí určitě najdeš na konci svého ramene." Tato moudrost nám říká, že především na nás záleží, jak dobře se dokážeme postarat o naše tělo i našeho ducha. Věděla jsem, že to je přesně to, co mohu nabídnout já. Učit lidi, jak je důležité vzít odpovědnost za své zdraví do svých rukou. Být léčitelem sám sobě.

Podařilo se mi vyřešit spousty bloků, které se nahromadily během desítek let. Znovu jsem začala chodit mezi své přátele, které jsem předtím nechtěla obtěžovat svými emocemi. Vše dostalo nový směr a velké obrátky asi před dvanácti lety. Začala jsem se realizovat a uskutečňovat své cíle.

Za výše uvedená slova děkuji Evě Schneiderové, která mistrovsky vládne psanému slovu.

Pokračování...