Agentura Sezemská

Boží světlo

Boží světlo a Boží láska jsou všeléčivé, léčí tělo, ducha, minulost, přítomnost, příjemným způsobem. Na korunní čakru je pokládána ruka, kterou proudí do těla příjemce energie Božího světla, Boží lásky a zároveň dochází k přeprogramování chybných bloků v těle klienta. Léčení prochází postupně. Léčí, odstraňuje blokády, které uzavřely průchody energie v těle a způsobily zdravotní či duševní potíže. Současně pracujeme pomocí techniky Ho´óponopono já i klient.

V průběhu mé praxe s energiemi mi bylo umožněno předávat Boží světlo, které léčilo tělo, ducha, přítomnost i minulost příjemným způsobem.

Postupem času se síla energie začala měnit a nutila mne pracovat jiným způsobem – už jsem se nedotýkala klienta, čím dále jsem byla od klienta, tím silnější energie byla předávána, viditelně byly vidět odbloky, které probíhaly tělem klienta. Síla energie začala být tak úžasná a neuvěřitelná, že kdokoli se s ní setkal nemohl pochopit a žasl nad její silou. Klient, který přijímá energii Božího světla ze zvědavosti otevře oči a je překvapen, že jsem od něj vzdálená i 3 metry a přitom on mne cítí u sebe v těsné blízkosti. Energie Božího světla je zesílená o Boží lásku a Boží přeprogramování - dochází k přeprogramování chybných bloků v těle klienta. Léčení prochází postupně, odstraňuje blokády, které uzavřely průchody energie v těle a způsobily zdravotní či duševní potíže. Současně pracujeme pomocí techniky Ho´óponopono já i klient.

Mnoho let jsem léčila energií Reiki a nedám na tuto zázračnou energii dopustit, ale v dnešní uspěchané době je třeba jiná energie - hutnější a tak jsem terapii Božího světla zakomponovala i do seminářů Reiki.

Je zcela logické, že energie , která proudí v současností mýma rukama doplnila, energii Reiki. Zároveň mne nutí měnit i styl předávání. Součástí předávání je rozmotávání 10 vláken DNA. Při prvním předávání mým žákům jsme zažili neuvěřitelné okamžiky, vize, které mne přesvědčily, že nastoupená cesta je správná a může všem přinést nové možnosti.


Termíny a ceny seminářů


Objednávka seminářů - Boží světlo* povinné údaje k vyplnění