Agentura Sezemská

Alternativní medicína

  • je širokou oblastí léčebných prostředků, která zahrnuje všechny zdravotní systémy, jejich praxi, průvodní teorie a víru, která je jiná než ty, které jsou politicky prezentovány dominujícím systémem zdravotní péče
  • často je nazývána doplňkovou, neortodoxní, přírodní, nekonvenční, nezápadní, nevědeckou, celostní nebo také medicínou mysli a těla. Jednotlivé metody se vzájemně velmi odlišují, nicméně všechny jsou založeny na důvěře v léčivou sílu přírody. Mnozí lidé jsou co se týče alternativní medicíny stále skeptičtí a nevěří účinkům alternativního způsobu léčení. Často ovšem nevědí, že věda v mnoha případech dokázala, že alternativní přístup je méně nebezpečný a dokonce efektivnější než konvenční léčba.
  • mnoho léčebných typů alternativní medicíny pochází ze starobylých léčivých poznání a porozumění.
  • počátky alternativní medicíny lze vysledovat tisíce let dozadu, protože má skutečnou platnost, i přes velké množství výsměchu.

A proč?

Konvenční medicína používá chemické substance, které nepocházejí z přírody a jejichž vedlejší účinky jsou často nepředstavitelné. Proto se v poslední době stále více a více lidí vrací ke kořenům medicíny, k tzv. alternativní medicíně. Často lze léčbu tělesných neduhů či nemocí totiž řešit alternativními postupy. Na rozdíl od moderní medicíny mají tyto metody výhody v tom, že nemají žádné negativní vlivy na jednotlivé orgány a působí celostně blahodárně na celý organismus. Ve své praxi jsem se setkala s názory lékárníků o nesprávném předepisování léků bez ohledu na jejich širokospektré působení i u jiných diagnóz tím, že došlo k rozdělení člověka na jednotlivé orgány. Je to částečně i vlivem nedostatku času lékařů zabývat se dalšími zdravotními problémy pacienta. Takže dochází k duplicitnímu užívání léků, což nepříznivě působí na náš organismus. A v neposlední řadě dochází k opomenutí, že orgány spolu souvisí. Např. Při ablaci prsu – kdy došlo k disharmonii v prsou se následně dostanou do disharmonie i další související orgány - chirurg odoperuje prso a přitom prsa souvisejí s pohlavními orgány ( což léčí gynekolog), se slinivkou (léčí gasteroenterolog), se štítnou žlázou a hypofýzou (léčí endokrinolog) a s ušními potížemi ( léčí otorinolaryngolog). Když to sečtete tak je to 5 lékařů a 5 oborů. A to je neštěstí pro pacienta, protože lékaři se nedomluví mezi sebou. Výsledkem je, že vám jsou doporučeny léky na jednotlivé orgány – a ve většině případů dojde k duplicitě a tím k zvýšenému znečištění organismu.

Naše současné problémy vycházejí z nás a ze systému přesvědčení, které byly vytvořeny v minulosti. Pomocí terapie odpuštění a lásky, Reiki a reflexní masáže je můžeme odstranit. Zpracování našich emocí z minulosti doopravdy mění přítomnost a tím měníme i svoji budoucnost.

Ne vždy jsme ochotni přijmout, že vše co se děje v našem životě a v nás je odražení našich vnitřních přesvědčení.

Většinou se snažíme naše neúspěchy hodit na někoho jiného. neni se za co stydět, všichni jsme omylní a ten který si to přizná se posune na své cestě kupředu.

Pokud jsi ten, který si omyl přiznal a chceš se posunout na své cestně zavolej, ráda pomohu.

Díky potřebě pomáhat jiným, jsem hledala různé techniky jak nejlépe a nejúčinněji pomoci - tzn. bez návratu onemocnění. Byla to cesta poznávání a hledání a stáje ještě je.

Jako nejúčinnější techniky se osvědčily terapie Reiki, reflexní masáž, terapie odpuštění a lásky a Boží světlo.